Poza Schematami

To Zespół Gabinetów Psychoterapeutycznych, w których staramy się podchodzić do każdego naszego Pacjenta indywidualnie. Opieramy proponowane przez nas leczenie na metodach o udowodnionej skuteczności, ale też zawsze dostosowujmy je do indywidualnych potrzeb naszych Pacjentów. W leczeniu stosujemy zarówno farmakoterapię jak psychoterapię, przede wszystkim psychoterapię poznawczo behawioralną oraz terapię schematów – są to metody o udowodnionej naukowo skuteczności w leczeniu wielu zaburzeniach psychicznych oraz psychosomatycznych. Leczymy kompleksowo: terapią może być objęta osoba potrzebująca pomocy (niezależnie od wieku), para małżeńska, czy też cała rodzina. Leczenie uzupełniamy metodami wspomagającymi: treningami relaksacyjnymi, treningami umiejętności społecznych i psychologicznych. Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści, mający wieloletnie doświadczenie pracy z Pacjentami. Nasze gabinety tworzyliśmy z myślą o Państwa wygodzie i dobrym samopoczuciu. Dostosowane są do pracy z Pacjentami w różnym wieku: dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Mamy doświadczenie w pracy z:

Dziećmi
 • ADHD
 • Problemy z zachowaniem
 • Zaburzenia lękowe
 • Zespół Aspergera
Nastolatkami
 • ADHD
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia odżywiania
Dorosłymi
 • Diagnoza i leczenie osób dorosłych z ADHD
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Problemy z codziennym funkcjonowaniem
 • Zaburzenia osobowości (terapia schematu)

W skład naszych usług wchodzą:

Zajęcia

Warsztaty i treningi dla dzieci i młodzieży

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI - grupa „wakacyjna”

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (z elementami TZA)

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment

ADHD u starszych nastolatków i młodych dorosłych. Coaching i wsparcie przez Skype

Warsztaty dla Maturzystów

Warsztaty skutecznego uczenia się dla Maturzystów

Grupa terapeutyczno-treningowa dla nastolatków doświadczających lęku

Nowe zajęcia !

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 5-6 lat

Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych

7 kroków do efektywnego uczenia się. Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Trening koncentracji uwagi i pamięci

Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna

Zajęcia indywidualne

Terapia pedagogiczna

Zajęcia indywidualne

Trening słuchowy - terapia dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu

Zajęcia indywidualne

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży

Warsztaty i treningi dla dorosłych

“Bliżej dziecka” - warsztat dla rodziców czyli jak budować bliskość i zdrowe schematy u dziecka

Diagnoza w kierunku ADHD dla dorosłych

Budowanie i rozwijanie zdrowej więzi miłosnej, czyli warsztat rozwoju dla par i małżeństw

Nowość !

Warsztaty dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Jak postępować z dziećmi z zaburzoną więzią ?

08-09.09.2018 Super oferta dla rodziców adopcyjnych i zastępczych

Zapanuj nad ADHD

Zajęcia dla dorosłych

Warsztaty dla Dobrych Rodziców grupa - październik 2018

Przed Pierwszą wizytą dziecka

 Szanowni Państwo!

Bardzo prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę diagnostyczną u psychologa/psychiatry następującego pakietu dokumentów:

 1.     Całej dokumentacji medycznej dziecka (np. książeczki zdrowia, wszystkich wypisów ze szpitala, informacji na temat dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, ksera dotychczasowych historii choroby, wyników badań dodatkowych, które dziecko miało robione a uważacie je Państwo za ważne)
 2.     Całej dotychczasowej dokumentacji psychologicznej – jeśli dziecko miało wykonywane testy np. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub w gabinecie psychologicznym, bardzo prosimy o wyniki liczbowe testów, ewentualnie o ksero arkusza odpowiedzi wykonanych testów.
 3.     Opinii na temat funkcjonowania dziecka w szkole – prosimy o skorzystanie z listu do wychowawcy z prośbą o opinię.
 4.     Dzienniczków, zeszytów uwag, zeszytów z ostatnich lat.
 5.     Ksera świadectw – interesuje nas tylko strona z oceną opisową (klasy I – III) lub ocenami
 6.     Dzienniczków z uwagami
 7.     Wypełnionej karty wywiadu. (prosimy o ściągnięcie jej z naszej strony)

Powyższa dokumentacja pozwoli nam z jednej strony postawić dokładniejszą diagnozę i przygotować bardziej indywidualny plan terapeutyczny, a z drugiej strony skrócić czas stawianej diagnozy.

Godziny przyjęć

  pon wt śr czw pt sob nd
 dr Artur Kołakowski 12:00-20:00 10:00-14:00 12:00-20:00 8:00-15:00      
 dr Konrad Ambroziak 14:00-21:00 8:00-14:00 14:00-21:00 15:00-21:00      
 mgr Marta Jerzak   13:00-21:00 8:00-15:00 13:00-21:00      
 mgr Iwona Dąbrowska         14:00-21:00    
 mgr Katarzyna Fibak     15:00-21:00   15:00-21:00    
 mgr Zoja Masiuk 14:00-21:00     15:00-21:00 8:00-14:00    
 dr Izabela Banasikowska           9:00-15:00  
 dr Anna Steinhagen         15:00-21:00    
 mgr Kinga Zając       15:00-21:00      
 mgr Beata Melaniuk     15:00-21:00        
 mgr Joanna de Flassilier - Popławska 9:00-14:00         9:00-15:00  
 mgr Marcin Domurat 15:00-21:00            
 dr Ewa Walacik-Ufnal   16:00-21:00          
 mgr Izabela Gołębiewska   15:00-21:00   9:00-15:00      
 mgr Karolina Grzywacz       15:00-21:00   9:00-19:00  
 mgr Monika Zabel 15:00-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00        
mgr Agata Rakowska         15:00-21:00    
mgr Amanda Krzywdzińska   15:00-21:00       9:00-20:00  
mgr Julia Sikorska   9:00-15:00          
mgr Renata Molesztak           9:00-15:00  
mgr Karolina Szczepańska

10:00-14:00

20:00-21:00

20:00-21:00       15:00-18:00  

 

Superwizje

Superwizja to spotkanie terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora (w tym wypadku superwizora - dydaktyka PTTPiB). Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem, uczniem, nauczycielami i innych kwestii związanych z wykonywaniem pracy psychologa i psychoterapeuty.

Cele:

pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Generalnie przyjmuje się, że w terapii poznawczo-behawioralnej superwizja może spełniać następujące zadania (za: David Westbrook, OCTC, www.ctpb.pl):

 • Rozwijanie umiejętności terapeutycznych: udoskonalanie tych, już nabytych oraz uczenie się nowych
 • Ochrona klientów: kontrola jakości terapii, zarówno na poziomie praktycznym, czyli sprawdzenia, czy zostały użyte odpowiednie strategie terapeutyczne, jak również na poziomie emocjonalnym. Polega to na dostarczeniu zewnętrznego, bardziej obiektywnego punktu widzenia na relacje terapeuty z klientem
 • Dostarczanie wsparcia terapeutom w radzeniu sobie z trudnościami jakie sprawia im terapia danego klienta
 • Nadzór i ocena umiejętności terapeutycznych danego psychoterapeuty

Cennik:

 • Superwizja indywidualna - 150 PLN za godzinę
 • Grupy od 2 do 3 osób na terenie Warszawy - 150 PLN za godzinę zegarową
 • Grupy od 4 do 6 osób na terenie Warszawy - 200 PLN za godzinę zegarową

 

Cennik

Regulamin płatności w Zespole Gabinetów „Poza Schematami”

 1. Wizyty potwierdzane są w poprzedzający je dzień roboczy.

 2. W przypadku wizyt pierwszorazowych, konsultacyjnych, lekarskich, diagnostycznych – telefonicznie, przy braku możliwości kontaktu, za pomocą SMS –a. W przypadku pacjentów będących w terapii – za pomocą SMS-a.

 3. Jeśli osoby które otrzymały SMS-a chcą odwołać wizytę, powinny tego samego dnia poinformować o tym fakcie sekretariat poradni.

 4. Od momentu potwierdzenia wizyty traktujemy ją, jako ostatecznie zarezerwowaną dla Państwa. Nie pojawienie się na spotkaniu skutkuje koniecznością wniesienia za nie 100% opłaty.

 5. W przypadkach losowych terapeuta ma prawo odstąpić od pobrania opłaty za spotkanie, na które Państwo nie dotarliście. Przypominamy jednak, że korki, konieczność dłuższego pozostania w pracy, odmowa dziecka przyjścia na wizytę, zmęczenie, inne plany itp. nie są przypadkami losowymi.

 6. Istnieje możliwość płacenia gotówką lub przelewem. W tym ostatnim wypadku środki na koncie muszą znaleźć się przed wizytą.

 7. W przypadku pacjentów będących w terapii inne warunki płatności (np. sposób płacenia w przypadku pacjentów nieletnich, możliwość płacenia za kilka sesji itp.) są dodatkowo omówione w kontrakcie terapeutycznym.   

 

cena (zł)

czas trwania (min)

Wizyta lekarska

120 - 160

do 30

Sesja Diagnostyczna

190 - 265

do 90

Sesja psychoterapeutyczna indywidualna

100 - 160

do 50

Sesja psychoterapeutyczna par

200

90

Sesja psychoterapeutyczna indywidualna w języku rosyjskim

150

do 50

Badanie psychologiczne

190 - 205

90

Superwizja indywidualna

150

50

Superwizja grupowa do 3 osób

200

50

Wypisanie recepty poza wizytą

30

 

Wypisanie i wysłanie recepty poza wizytą

40

 

Przygotowywanie dokumentów poza wizytą

50-80  


 

Diagnoza funkcjonalna PEP-R (Profil Psychoedukacyjny)

Profil Psychoedukacyjny PEP-R pozwala określić aktualny wiek rozwoju dziecka oraz możliwości nabywania nowych umiejętności w zakresie siedmiu sfer rozwojowych:

 • naśladowania
 • percepcji
 • motoryki małej
 • motoryki dużej
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • czynności poznawczych
 • komunikacji
 • mowy czynnej

PEP-R umożliwia również diagnozę sfery zachowań dziecka, m.in: reakcję na bodźce, możliwości nawiązywania kontaktów czy zainteresowania zabawą i pomocami testowymi.

PEP-R jest przeznaczony do badania dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosuje się go także w diagnozie dzieci do 12 roku jeśli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe znajdują się poniżej 7 roku życia.

Diagnoza PEP-R jest skuteczną metodą oceny rozwoju dzieci z:

 • zaburzeniami mowy
 • autyzmem, ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • zespołem Aspergera
 • innymi zaburzeniami rozwoju

Diagnoza obejmuje:

 • wywiad z rodzicami
 • wykonanie badania (od jednego do trzech spotkań po 60 minut). Czas badania uzależniony jest od wieku dziecka i poziomu współpracy
 • pisemna opinia na temat przeprowadzonego badania

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej stronyZespół Gabinetów Psychoterapeutycznych Poza Schematami


  ul. Adama Mickiewicza 8 m 6, 01-517 Warszawa

wejście od ul. Zajączka lub ul. Dymińskiej Domofon – BRAMA wybierz: 2006 Domofon – KLATKA wybierz: 6

  ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 33, klatka 11, schodami w dół

- druga lokalizacja - zajęcia i szkolenia

Godziny pracy sekretariatu Poza Schematami:

  pon. i śr.   13.00 - 20.00
  wt. czw. i pt.   12.00 - 20.00

...
  500 340 899

 Numer rachunku bankowego:
71 1140 2004 0000 3602 7582 9931 mBank

  poradnia@poza-schematami.pl
Facebook - Poza Schematami

Jak do nas trafić

Dla zmotoryzowanych posługujących się nawigacją: Dojedziesz pod samą bramę, wpisując adres: Warszawa ul. Gen. Józefa Zajączka 6. Wybierając adres wpisz w nawigację ul. Adama Mickiewicza 8, Żoliborz.

Dojście z Dworca Gdańskiego od metra lub pociągu: Wychodząc z metra kieruj się w stronę przejścia podziemnego prowadzącego do peronów. Następnie pójdź przejściem podziemnym do końca peronów i wyjdź ostatnim wyjściem schodami na prawo. Przejdź pod wiaduktem i kieruj się w stronę ulicy Dymińskiego. Pierwsza furtka z domofonem po lewej stronie ulicy to wejście do budynków przy ul. A. Mickiewicza.

Newsletter

Jeśli chcesz na bieżąco dostawać informacje o nowościach, szkoleniach w naszej ofercie zapisz się na Newsletter. Zobaczysz, że warto!

Wpisz się

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych