„POZA SCHEMATAMI"

szkolenia w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną

Poza–Schematami prowadzi szkolenia dotyczące zarówno diagnozy jak i psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Jesteśmy zespołem osób nie tylko od wielu lat pracujących klinicznie z pacjentami, ale także autorami programów, wykładowcami czy trenerami. Staramy się, by nasze szkolenia były zarówno praktyczne i bogate w materiały jak przebiegające w miłej i bezpiecznej atmosferze.

Mamy bardzo bogate doświadczenie dotyczące pracy z:

  • agresją,
  • problemami z zaburzeń zachowania,
  • ADHD, 
  • Zespołem Aspergera i wieloma innymi problemami psychicznymi. 

Jeśli nie znajdą Państwo w naszej ofercie szkolenia odpowiadającego Państwa potrzebą bardzo prosimy o przesłanie propozycji tematów a my stworzymy specjalnie dla Państwa potrzeb szkolenie. Wszystkie szkolenia organizowane w naszej poradni chętnie przeprowadzimy w Państwa placówce w każdym miejscu w Polsce. Karta zamówienia znajduje się pod każdym szkoleniem.

 

Poza Schematami została wpisana do rejestru Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli pod Nr 81/NPDN/2011.  

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych i Nauczycieli

Psycholog wobec trudnych i niepożądanych zachowań w szkole jak wspomagać,monitorować i modyfikować podejmowane przez szkołę interwencje jak konstruować i monitorować Szkolne Systemy Bezpieczeństwa

Marta Jerzak

20 godzin

Praca Asystenta ucznia z ADHD w szkole – szkolenie 20 godzin dydaktycznych

Katarzyna Orkisz

20 godzin

Szkolny System Bezpieczeństwa  - krok po kroku

Marta Jerzak

20 godzin

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny krok po kroku

Marta Jerzak i Kinga Zając

20 godzin

„Dziecięce złości” - skuteczne interwencje w pracy z dzieckiem

Marta Jerzak i Kinga Zając

20 godzin

Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkoleczyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania

Marta Jerzak

20 godzin

Rozwiązywanie problemów wychowawczych – superwizja dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych

 

 

Terapia poznawczo - behawioralna
Terapia fobii społecznej

 

Katarzyna Smólska-Łynka
20 godzin

na zamówienie

Anoreksja, bulimia – terapia zaburzeń odżywiania

Katarzyna Smólska-Łynka


20 godzin

 24-25.05.2014

Midnfulness w terapii bulimii

 

Katarzyna Smólska-Łynka
10 godzin

10.05.2014

Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji

Artur Kołakowski

20 godzin

Jak metodami psychoterapii poznawczo – behawioralnej pracować z pacjentami z rozpoznaniem psychozy 

Agnieszka Pawełczyk
20 godzin
13-14.12.2014

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń snu

Ewa Walacik-Ufnal

10 godzin

na zamówienie

 Szkolenie z technik relaksacyjnych i sposobów radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem metody uważnej obecności (mindfulness)

Katarzyna Smólska-Łynka

20 godzin

na zamówienie

Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych

Dariusz Wasiński

 7-8.06.2014

Techniki terapi poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego w interwencji kryzysowej

 

Konrad Ambroziak 

40 godzin

 

blok 1: 15-16.11.2014

 

Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej 

Anna Derwich

20 godzin

 Strategie poznawcze i behawioralne w leczeniu napadów paniki

Sylwia Pyrtek

11.10.2014

O jeden krok dalej – warsztat dla zaawansowanychGdy sztywne rysy osobowości blokują zmianę w terapii poznawczo - behawioralnej? Jak konceptualizacja może modyfikować pracę z klientem?

Artur Kołakowski

25-26.10.2014 

Zaakceptuj - wybierz działaj czyli wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania

 Joanna Dudek

22-23.11.2014

 

 

 

 

Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży
Terapia poznawczo – behawioralna OCD u dzieci i młodzieży

mgr Iwona Dąbrowska
20 godzin

Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców

40 godzin Marta Jerzak

 

Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci

Anna Ćwiklińska – Zaborowicz
20 godzin
na zamówienie

Terapia poznawcza skoncentrowana na traumie u dzieci i młodzieży

Anna Derwich
10 godzin
18.10.2014

Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków - zastosowanie terapii poznawczo – behawioralnej w praktyce 

Monika Kiełtyka-Czech

14-15.06.2014 

Jak pracować z nastolatkiem w depresji? – od motywacji do leczenia po terapię

Konrad Ambroziak

na zamówienie

Psychoterapia OCD u dzieci i młodzieży

Artur Kołakowski

10 godzin

 28.09.2014

Terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

 Konrad Ambroziak

13-14.12.2014

Psychoterapia poznawcza z dziećmi i młodszymi nastolatkami, rola i miejsce rodziców w terapii

Klaudia Siwek

13-14.2014 Blok 1
20-21.09.2014 Blok 2

 Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków

Klaudia Siwek

 13-14.06.2015

  

 

Diagnoza i leczenie dzieci i młodzieży
Przyjazna terapia behawioralna trudnych zachowań. Warsztat dla psychologów – jak pracować z dziećmi i rodzicami

 Artur Kołakowski, Marta Jerzak, Magda Witkowska
40 godzin

na zamówienie

Wykorzystanie seksualne dzieci – diagnoza i interwencja

 

 Kondrad Ambroziak


Jak pracować z młodzieżą, która ma problemy z zachowaniem?

Konrad Ambroziak

20 godzin

 na zamówienie

Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży

 Artur Kołakowski


na zamówienie

Tiki, zaburzenie odżywiania i wydalania u dzieci - diagnoza i terapia

 Iwona Dąbrowska

 

04.10.2014

Całościowe Zaburzenia Rozwoju - Autyzm, zespół Aspergera

Beata Melaniuk

20 godzin

17-18 maj 2014

Jak pomagać dzieciom krzywdzonym?

Kondrad Ambroziak

 

 na zamówienie

Boję się mówić ! - Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia

Iwona Dąbrowska

28.06.2014

Praca z nastolatkiem z niską samooceną

Artur Kołakowski

30.11.2014

Tiki - diagnoza i terapia

 

Iwona Dąbrowska

 

27.09.2014

 

Terapia depresji dzieci i młodzieży

Konrad Ambroziak

29.11.2014

 

 

 

 

 

 

Praca z trudnymi dziećmi w szkole

Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole (zaburzenia zachowania)

Magda Witkowska, Marta Jerzak, Artur Kołakowski
20 godzin

na zamówienie

Warsztaty dla Dobrych Nauczycieli

Marta Jerzak
30 godzin
na zamówienie

Jak zmotywować nastolatka?
zasady i metody dialogu motywującego w pracy z młodzieżą

Anna Derwich

na zamówienie

Pokonywanie oporu nastolatka w terapii

Anna Derwich

20 godzin

12-13.04.2014

Psycholog wobec trudnych i niepożądanych zachowań w szkole ...

Marta Jerzak

20 godzin

10–11.05.2014

Szkolny System Bezpieczeństwa krok po kroku...

Marta Jerzak
20 godzin
na zamówienie

 

Praca z dziećmi i młodzieżą odmawiającą chodzenia do szkoły

Anna Steinhagen

19.10.2014

Dialog motywujący (motivational interviewing) w pracy z nastolatkiem

Anna Derwich

20 godzin

 

 

Praca Asystenta ucznia z ADHD, zespołem Aspergera lub innymi niepełnosprawnościami w szkolePraca Asystenta ucznia z ADHD w szkole

Katarzyna Orkisz

 20 godzin

25-26.10.2014

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews