Szkolenia dla Rad Pedagogicznych i Nauczycieli

Marta  Jerzak
Psycholog wobec trudnych i niepożądanych zachowań w szkole jak wspomagać,monitorować i modyfikować podejmowane przez szkołę interwencje jak konstruować i monitorować Szkolne Systemy Bezpieczeństwa

Katarzyna Orkisz
Asystent nauczyciela - praca z dzieckiem z ADHD, Z. Aspergera i innymi niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej

Marta  Jerzak
Szkolny System Bezpieczeństwa krok po kroku...

Marta  Jerzak
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny krok po kroku...

Marta  Jerzak
Dziecięce złości - skuteczne interwencje w pracy z dzieckiem

Marta  Jerzak
Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole - czyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania

Marta  Jerzak
Rozwiązywanie problemów wychowawczych – superwizja dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych

Katarzyna Smólska-Łynka
Trudności życiowe - koniec świata czy okazja do…?

Uczeń trudny w klasie – praca z niepożądanymi zachowaniami, objawami ADHD, zespołu Aspergera w klasie

Katarzyna Orkisz
Asystent nauczyciela - praca z dzieckiem z ADHD, Z. Aspergera i innymi niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej

Marta  Jerzak
Behawioralna analiza trudnych zachowań

Marta  Jerzak
Zaburzenia psychiczne u dzieci - wybrane problemy, z którymi zmagamy się w codzienności szkolnej

Klaudia Siwek
Nastolatek z depresja w szkole

Monika Zabel
Dzieci i nastolatki w sieci

Hubert Czupała
Terapia akceptacji i zaangażowania w poradni i szkolnej codzienności

Terapia poznawczo-behawioralna

Sylwia Pyrtek
Strategie poznawcze i behawioralne w leczeniu napadów paniki

Katarzyna Smólska-Łynka
Anoreksja, bulimia – terapia zaburzeń odżywiania

Artur Kołakowski
O jeden krok dalej – warsztat dla zaawansowanych Gdy sztywne rysy osobowości blokują zmianę w terapii poznawczo - behawioralnej? Jak konceptualizacja może modyfikować pracę z klientem?

Katarzyna Smólska-Łynka
Terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej

Artur Kołakowski
Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji

Agnieszka Pawełczyk
Jak metodami psychoterapii poznawczo – behawioralnej pracować z pacjentami z rozpoznaniem psychozy (w tym schizofrenii)

Ewa  Walacik-Ufnal
Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Katarzyna Smólska-Łynka
Trudności życiowe – koniec świata czy okazja do…? Szkolenie z zastosowania w terapii technik relaksacyjnych i sposobów radzenia sobie ze stresem

Konrad Ambroziak
Techniki terapi poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego w interwencji kryzysowej

Konrad Ambroziak
Czterodniowy intensywny kurs Dialog Motywujący w praktyce + 20 godzin superwizji

Konrad Ambroziak
Etyka i zagadnienia prawne w psychoterapii

Konrad Ambroziak
Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży

Aleksandra Augustyn
Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w wybranych zburzeniach seksualnych

Izabela Gołębiewska
Praca z wewnętrznym dzieckiem

Anna Ćwiklińska
Leczymy lęk czyli Program Coping Cat (trening z jedną z autorek polskiej wersji)

Artur Kołakowski
Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem

Konrad Ambroziak
Relacja terapeutyczna w terapii poznawczo-behawioralnej

Anna Ćwiklińska
Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A. Freemana

Alicja Balińska
Myślenie wyszczuplające

Artur Kołakowski
Superwizja grupowa w Rzeszowie

Ewa  Wojtyna
Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach nowotworowych

Olga Olszewska
Zastosowanie narzędzi Dialogu Motywujacego w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego

Roman Szałachowski
Budowanie i rozwijanie zdrowej więzi miłosnej, czyli warsztat rozwoju dla par i małżeństw

Hubert Czupała
ACT dla psychoterapeutów (nie tylko) poznawczo - behawioralnych

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Iwona Dąbrowska
Psychoterapia OCD u dzieci i młodzieży

Iwona Dąbrowska
Terapia poznawczo – behawioralna OCD u dzieci i młodzieży

Marta  Jerzak
Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców

Anna Ćwiklińska
Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków - zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce

Konrad Ambroziak
Jak pracować z nastolatkiem w depresji? – od motywacji do leczenia po terapię

Konrad Ambroziak
Terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Klaudia Siwek
Psychoterapia poznawcza z dziećmi i młodszymi nastolatkami, rola i miejsce rodziców w terapii

Klaudia Siwek
Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków

Konrad Ambroziak
Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną

Marta  Jerzak
Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna

Aleksandra Augustyn
Dziecko istotą seksualną, czyli jako wspomagać rozwój seksualny dziecka z wykorzystaniem elementów terapii poznawczo-behawioralnej

Aleksandra Augustyn
Trudy dorastania seksualnego, czyli jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności z wykorzystaniem elementów terapii poznawczo-behawioralnej

Klaudia Siwek
Wokół krzywdzenia i traumy. Praca terapeutyczna z dzieckiem krzywdzonym, traumą oraz jej konsekwencjami: okaleczenia, samobójstwa

Anna Pierzchalska
Jak zmotywować nastolatka do terapii - warsztat w oparciu o techniki Dialogu Motywującego

Maria do Céu Salvador
Stare problemy, nowe rozwiązania: zastosowania terapii akceptacji i zaangażowania w pomocy dzieciom i młodzieży

Klaudia Siwek
Psychoterapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży

Artur Kołakowski
Terapia behawioralna trudnych zachowań u dzieci (do 10 – 12 roku życia)

Aleksandra Augustyn
Seksualność dzieci w podejściu poznawczo-behawioralnym: praktyka ze szczyptą teorii

Aleksandra Augustyn
Seksualność młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym: praktyka z odrobiną teorii.

Dariusz Wasiński
Jak postępować z dziećmi z zaburzoną więzią ?

Konrad Ambroziak
Terapia nastolatków w depresji. Warsztat terapeutyczny

Diagnoza i leczenie dzieci i młodzieży

Iwona Dąbrowska
Boję się mówić! Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia

Iwona Dąbrowska
Tiki - diagnoza i terapia

Marta  Jerzak
Przyjazna terapia behawioralna trudnych zachowań. Warsztat dla psychologów – jak pracować z dziećmi i rodzicami

Konrad Ambroziak
Wykorzystanie seksualne dzieci - diagnoza i interwencja

Konrad Ambroziak
Jak pracować z młodzieżą, która ma problemy z zachowaniem?

Artur Kołakowski
Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży

Beata Melaniuk
Całościowe Zaburzenia Rozwoju - Autyzm, zespół Aspergera

Konrad Ambroziak
Jak pomagać dzieciom krzywdzonym?

Artur Kołakowski
Praca z nastolatkiem z niską samooceną

Konrad Ambroziak
Terapia depresji dzieci i młodzieży

Dariusz Wasiński
Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź)

Beata J. Kozielec-Oracka
Zespół Aspergera w teorii i praktyce klinicznej

Iwona Dąbrowska
Trichotillomania i złe nawyki, zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem), zaburzenia jedzenia (u małych dzieci), masturbacja dziecięca - diagnoza i terapia

Konrad Ambroziak
Czterodniowy intensywny kurs Praca z dzieckiem krzywdzonym: diagnoza, interwencja, terapia

Zbigniew Michalczyk
Młodzież, a uzależnienie - diagnoza, motywacja, terapia

Anna Ćwiklińska
Zaburzenia depresyjne i CHAD u dzieci i młodzieży

Anna Ćwiklińska
FAS-scynujący świat- charakterystyka i metody pracy z dziećmi z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)

Dariusz Wasiński
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, w placówkach

Konrad Ambroziak
Psychoterapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach zachowania u nastolatków

Katarzyna Orkisz
Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej

Sylwia Pyrtek
Praktyczne podstawy neuropsychologii

Marcin Domurat
Złość nastolatka - Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z agresywnymi adolescentami

Dariusz Wasiński
Jak postępować z dziećmi z zaburzoną więzią?

Katarzyna Rogala
Zaburzenia snu u dzieci - diagnoza i terapia. Zastosowanie podejścia poznawczo-behawioralnego w zaburzeniach snu

Konrad Ambroziak
Jak skutecznie pomagać nastolatkom z fobią społeczną? Druga i trzecia fala terapii behawioralnej w pracy z fobią społeczną. Warsztat terapeutyczny

Praca z trudnymi dziećmi w szkole

Marta  Jerzak
Warsztaty dla dobrych nauczycieli

Anna  Steinhagen
Praca z dziećmi i młodzieżą odmawiającą chodzenia do szkoły

Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole (zaburzenia zachowania)

Marta  Jerzak
Psycholog wobec trudnych i niepożądanych zachowań w szkole jak wspomagać, monitorować i modyfikować podejmowane przez szkołę interwencje jak konstruować i monitorować Szkolne Systemy Bezpieczeństwa

Marta  Jerzak
Szkolny System Bezpieczeństwa krok po kroku...

Katarzyna Orkisz
Asystent nauczyciela - praca z dzieckiem z ADHD, Z. Aspergera i innymi niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej

Karolina  Grzywacz
Techniki rozwijające umiejętności uczenia się i motywowania uczniów

Karolina  Grzywacz
Pomóż uczyć się swojemu dziecku. Techniki rozwijające umiejętności uczenia się i motywowania – Szkolenie dla rodziców

Karolina  Grzywacz
Jak rozmawiać z dzieckiem na „te” tematy? Warsztat dla rodziców o seksualności dzieci

Inne

Katia  Mirlina
Ciało i komunikacja niewerbalna w psychoterapii