TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

Trening TZA, opracowany przez prof. Arnolda Goldsteina i jego współpracowników pod koniec lat 70-tych w USA, to program interwencji mający na celu zmianę agresywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Metoda, na której opiera się trening wywodzi się z zasad teorii społecznego uczenia się w myśl, których określone są podstawowe kroki umożliwiające nabywanie danej umiejętności i ich wypróbowanie/przećwiczenie podczas odgrywanych scenek.

Trening TZA składa się z trzech komponentów:

 • trening umiejętności społecznych

 • trening kontroli złości

 • trening wnioskowania moralnego

Zmiana zachowań w kierunku pożądanym odbywa się poprzez:

 • modelowanie (odzwierciedlenie zachowań składających się na daną umiejętność w jasny sposób)

 • odgrywanie ról

 • informacje zwrotne

 • generalizację i transfer, czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności na prawdziwe życie toczące się poza salą ćwiczeń (dom, szkła, grupa rówieśnicza).

Efekty:

 • kontrolowanie własnej impulsywności;

 • zmniejszenie ilości zachowań agresywnych;

 • znajomość alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania;

 • poprawa jakości komunikacji zarówno w rodzinie, otoczeniu, jak i grupach rówieśniczych;

 • poprawa relacji emocjonalnych i więzi w rodzinach.

Adresaci:

 • uczniowie szkół podstawowych

Czas trwania: 12 spotkań, 80 minut

Prowadzący: mgr Marta Jerzak

Pierwsze spotkanie odbędzie po zebraniu się grupy.

Cena: 600 PLN od dziecka

 

Zapisy prowadzi sekretariat Poradni Poza-Schematami:

tel. 500 340 899

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek, środa - 13.00-21.00, wtorek, czwartek, piątek - 9.00-17.00

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews