Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży edycja 4

Warszawa

Plan szkolenia

1. Podstawy terapii poznawczej. Psychoterapia poznawcza z dziećmi i młodszymi nastolatkami. Rola i miejsce rodziców w terapii
 

09-10.09.2017

Prelegent: Klaudia Siwek

2. Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
 

14-15.10.2017

Prelegent: Klaudia Siwek

3. Psychoterapia tików, Psychoterapia OCD u dzieci i młodzieży
 

25-26.11.2017

Prelegent: Iwona Dąbrowska

4. Psychoterapia dzieci i nastolatków (z kim i nad czym pracujemy?) Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji
 

02-03.12.2017

Prelegent: Artur Kołakowski

5. Praca z dzieckiem krzywdzonym
 

27-28.01.2018

Prelegent: Konrad Ambroziak

Prelegent: Klaudia Siwek

6. Leczymy lęk czyli Program Coping Cat (trening z jedną z autorek polskiej wersji)
 

24-25.02.2018

Prelegent: Anna Ćwiklińska

7. Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna
 

10-11.03.2018

Prelegent: Marta Jerzak

8. Psychoterapia poznawczo behawioralna w zaburzeniach zachowania u nastolatków
 

21-22.04.2018

Prelegent: Konrad Ambroziak

Prelegent: Marcin Domurat

9. Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 

19-20.05.2018

Prelegent: Klaudia Siwek

10. Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
 

16-17.06.2018

Prelegent: Artur Kołakowski

Prelegent: Konrad Ambroziak

11. Terapia poznawczo behawioralna w zaburzeniach odżywiania
 

22-23.09.2018

Prelegent: Katarzyna Smólska-Łynka

12. Blok Superwizyjny
 

13-14.10.2018

Prelegent: Artur Kołakowski

Poza Schematami zaprasza na roczny blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń.

Liczba miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia:
Opłata wpisowa wynosi 450 PLN (opłata za 12 zajęcia). Za zajęcia 1 oraz 11 należy wpłacić miesiąc przed pierwszym zjazdem i jest to kwota 900 zł. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 450 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia. Mamy tylko 25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej

Warsztaty trwają 12 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty. Dokładny opis bloków zawarty jest na stronie internetowej.
Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na nośniku USB (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
  2. Materiały drukowane do ćwiczeń
  3. Osoby pracujące w oświacie certyfikat Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
  4. Certyfikat ukończenia szkolenia – 240 godzin szkolenia w terapii behawioralno – poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 450 zł za 12 zajęcia. 
W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Zamawiam blok