Szkolenie CBT dzieci i młodzieży Warszawa Edycja 8

Warszawa

Plan szkolenia

1. -Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralnej
 

26-27.09.2020

Prelegent: Artur Kołakowski

2. Grupa dziecięca i młodzieżowa - od działań diagnostycznych do pracy terapeutycznej
 

10-11.10.2020

Prelegent: Agata Orzechowska

3. Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna
 

21-22.11.2020

Prelegent: Marta Jerzak

4. Rola i miejsce rodziców w terapii dzieci i nastolatków, zawieranie kontraktu, psychoedukacja, praca z rodzicami
 

05-06.12.2020

Prelegent: Klaudia Siwek

5. Techniki terapeutyczne - jak pracować z dziećmi i nastolatkami przy pomocy konkretnych technik
 

09-10.01.2021

Prelegent: Monika Zabel

6. Jak zmotywować nastolatka do terapii – warsztat w oparciu o techniki dialogu motywującego
 

13-14.02.2021

Prelegent: Konrad Ambroziak

7. Praca z emocjami w terapii poznawczo-behawioralne
 

13-14.03.2021

Prelegent: Katarzyna Smólska-Łynka

8. Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
 

17-18.04.2021

Prelegent: Konrad Ambroziak

9. Psychoterapia zaburzeń lękowych (warsztat z jedną z autorek polskiej wersji)
 

15-16.05.2021

Prelegent: Anna Ćwiklińska

10. Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
 

05-06.06.2021

Prelegent: Klaudia Siwek

11. Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 

04-05.09.2021

Prelegent: Klaudia Siwek

12. Psychoterapia OCD, Psychoterapia tików
 

02-03.10.2021

Prelegent: Iwona Dąbrowska

13. Psychoterapia CHAD-u. Psychoterapia fobii społecznej
 

20-21.11.2021

Prelegent: Anna Ćwiklińska

14. Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z nastolatkami z ADHD
 

04-05.12.2021

Prelegent: Karolina Grzywacz

15. ACT na złość. Terapia Akceptacji i Zaangażowania w pracy z zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży
 

15-16.01.2022

Prelegent: Marcin Domurat

16. Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania
 

26-27.02.2022

Prelegent: Katarzyna Smólska-Łynka

17. Blok Superwizyjny (oraz egzamin testowy plus omówienie prac zaliczeniowych)
 

26-27.03.2022

Prelegent: Artur Kołakowski

Szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży

340 godzin szkolenia

Przedstawiciel w Warszawie Anna Leszko – 518 540 212, e-mail: a.leszko@poza-schematami.pl


Poza Schematami zaprasza na blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Jest to kontynuacja naszego trwającego już od ponad 5 lat programu praktycznego kształcenia w ramach psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń.

Liczba miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia: Opłata wpisowa wynosi 505 PLN (opłata za 17 zajęcia). Za zajęcia 1 oraz 16 należy wpłacić zgodnie z informacją umieszczoną w umowie i jest to kwota 1010 zł. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 505 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia. Mamy tylko 25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej

Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób posiadających certyfikaty PTTPiB oraz dla osób pracujących w innych nurtach terapeutycznych. Wg kryteriów CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) jednym z warunków uznania dorobku zawodowego w dziedzinie dzieci i młodzieży jest 320 godzin szkolenia uzupełniającego z psychoterapii dzieci i młodzieży - https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/kryteria-oceny-psychoterapia.pdf

Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący z dziećmi i nastolatkami w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Gabinetach Prywatnych lub jako psycholodzy szkolni. Szkolenie przygotowuje do pracy terapeutycznej także osoby bez certyfikatu psychoterapeuty Szkolenie może okazać się też cennym poszerzeniem umiejętności dla studentów ostatniego roku psychologii, którzy zastanawiają się nad pracą kliniczną z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutyczne (w terapii poznawczo-behawioralnej) dla terapeutów uzależnień.

Warsztaty trwają 17 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty. Dokładny opis bloków zawarty jest na stronie internetowej. Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe do pobrania ze strony internetowej przed każdymi zajęciami lub tuż po nich (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
  2. Materiały drukowane do ćwiczeń
  3. Certyfikat ukończenia szkolenia – 340 godzin szkolenia w terapii behawioralno-poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 505 zł za 17 zajęcia.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Uwaga: kurs nie jest ani tożsamy, ani nie jest częścią specjalizacji z dzieci i młodzieży. Odbycie  320 godzin szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży jest spełnieniem jednego z kilku warunków zawartych w kryteriach CMKP

Brak wolnych miejsc