KIRSTY GILLINGS

Protokół Krótkoterminowej

Terapii Schematu

Szkolenie Akredytowane ISST

Warszawa
30 września – 1 pażdziernika 2024 roku
SZKOLENIE NA ŻYWO – OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC

Zapraszam na akredytowane szkolenie Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST, w ramach którego można będzie zdobyć wiedzę na temat zstosowania krótkoterminowej terapii schematu. Ograniczenia w dostępności wizyt u psychoterapeutów zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze zdrowia przyczyniają się do tego, że długoterminowa terapia jest przywilejem niewielu. Wymaga się od terapeutów krótkiego leczenia złożonych problemów, takich jak złożonego zespołu stresu pourazowaego (C-PTSD), czy zaburzenia osobowości. Niniejszy warsztat przedstawia protokół krótkoterminowej (20 sesji) terapii schematu – program oparty na pracy doświadczeniowej. Z protokołu tego można korzystać zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej.

Monika Szaniawska
Superwizor ISST, PTTPB

Osoba prowadząca

image

DR KIRSTY GILLINGS

Doktor Kirsty Gillings jest psycholożką kliniczną, psychoterapeutką i superwizorką ISST. Pracuje w Szkocji głównie z pacjentami z zaburzeniami osobowości, posiada olbrzymie doświadczenie kliniczne.

Jeśli chcesz poznać naszą wykładowczynie: kliknij w link

Uczestnicy warsztatu poznają:

Naukowe dowody potwierdzające skuteczność Krótkoterminowej Terapii Schematu

Szereg technik doświadczeniowych wykorzystywanych w protokole, m.in. reskrypcję wyobrażeniową, historyczne odgrywanie ról, pracę z listami

Bezpieczne i efektywne metody pracy online z tym protokołem

Specyficzne zastosowanie protokołu do pracy indywidualnej, jak i grupowej

Sposoby monitorowania pracy protokołem Krótkoterminowej Terapii Schematu, narzędzia do oceny wyników terapii

Podczas warsztatu będzie wiele ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy, jeśli będą chcieli, będą mieli możliwość także pracy na własnym doświadczeniu życiowym (self-therapy).

Ograniczona ilość miejsc!

Cena szkolenia:

certyfikat ISST

Kurs posiada akredytację Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST. Ukończenie cyklu szkoleń spełnia kryterium części warsztatowej koniecznej do uzyskania certyfikatu ISST.

Uczestnicy otrzymają również punkty do certyfikatu PTTPiB oraz ISST.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób chcących doskonalić lub rozwijać swoją wiedzę z terapii schematów, jak i terapeutów planujących aplikować o certyfikat ISST. W tym ostatnim przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów ISST:

Akademia Terapii Schematu stosuje następujące kryteria naboru:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym za kompletne zgłoszenie uważa się takie, w którym zostały spełnione WSZYSTKIE wymagane punkty (patrz punkt 2). Osoby, które rozpoczęły ten proces - np. wysłały kartę zgłoszenia, a nie spełniły pozostałych wymogów nie są jeszcze zakwalifikowane na szkolenie.
 2. Za kompletne zgłoszenie uznaje się zgłoszenie, w którym:
  • Została wysłana prawidłowo wypełniona, kompletna karta zgłoszenia
  • Zostały wysłane wszystkie wymagane załączniki
  • Zgłaszająca się osoba ma odpowiednie wykształcenie, w tym psychoterapeutyczne
  • Punkty a, b i c zostały zweryfikowane na podstawie dostarczonych dokumentów przez Poza Schematami i zgłaszająca się osoba została poinformowana mailowo o spełnianiu wymagań i zakwalifikowaniu się na szkolenie. Od tego momentu działa rezerwacja miejsca na szkoleniu na następne trzy dni robocze.
  • Po zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnik otrzyma umowę, która zostanie wysłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu
  • Odesłanie dwóch egzemplarzy umowy z podpisem uczestnika na adres Poza Schematami, ul. Mickiewicza 8/6, 01-517 Warszawa
  • Umowę należy odesłać w przeciągu 7 dni od jej otrzymania
  • W ciągu kolejnych trzech dni roboczych od wysłania informacji o spełnianiu wymagań wpłynęła wymagana opłata

Formularz zgłoszeniowy

Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Informacje dodatkowe
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Jeśli nie wyrazisz zgody nie możemy zapisać i przetwarzać Twoich danych
na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z obsługą i organizacją zamawianego szkolenia. Informujemy, że administratorem danych osobowych będzie: Poza Schematami, z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 8/6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania i anulowania.