Rok z terapią dzieci i młodzieży Warszawa Edycja 7

Warszawa

Plan szkolenia

1. -Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralnej
 

18-19.01.2020

Prelegent: Artur Kołakowski

2. Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna
 

08-09.02.2020

Prelegent: Marta Jerzak

3. Rola i miejsce rodziców w terapii dzieci i nastolatków, zawieranie kontraktu, psychoedukacja, praca z rodzicami
 

14-15.03.2020

Prelegent: Klaudia Siwek

4. Praca z dzieckiem krzywdzonym
 

04-05.04.2020

Prelegent: Konrad Ambroziak

5. Techniki terapeutyczne - jak pracować z dziećmi i nastolatkami przy pomocy konkretnych technik
 

23-24.05.2020

Prelegent: Monika Zabel

6. Jak zmotywować nastolatka do terapii – warsztat w oparciu o techniki dialogu motywującego
 

06-07.06.2020

Prelegent: Konrad Ambroziak

7. Psychoterapia zaburzeń lękowych (warsztat z jedną z autorek polskiej wersji)
 

12-13.09.2020

Prelegent: Anna Ćwiklińska

8. Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
 

10-11.10.2020

Prelegent: Klaudia Siwek

9. Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 

21-22.11.2020

Prelegent: Klaudia Siwek

10. Psychoterapia OCD, Psychoterapia tików
 

05-06.12.2020

Prelegent: Iwona Dąbrowska

11. Psychoterapia depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
 

30-31.01.2021

Prelegent: Konrad Ambroziak

12. Praca z agresywnymi dziećmi i nastolatkami, rola psychoterapii w zaburzeniach zachowania
 

27-28.02.2021

Prelegent: Marcin Domurat

13. Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania
 

06-07.03.2021

Prelegent: Katarzyna Smólska-Łynka

Poza Schematami zaprasza na blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń.

Liczba miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia:
Opłata wpisowa wynosi 450 PLN (opłata za 13 zajęcia). Za zajęcia 1 oraz 12 należy wpłacić zgodnie z informacją umieszczoną w umowie i jest to kwota 900 zł.. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 450 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia. Mamy tylko 25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe do pobrania ze strony internetowej przed każdymi zajęciami lub tuż po nich (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
  2. Materiały drukowane do ćwiczeń
  3. Certyfikat ukończenia szkolenia – 260 godzin szkolenia w terapii behawioralno – poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 450 zł za 13 zajęcia.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

 

Brak wolnych miejsc