Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży Edycja 3

Rzeszów

Plan szkolenia

1. Podstawy terapii poznawczej, wprowadzenie do psychoterapii dzieci i nastolatków (z kim i nad czym pracujemy?) Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii,struktura sesji
 

14-15.03.2020

Prelegent: Marta Jerzak

2. Rola i miejsce rodziców w terapii dzieci i nastolatków, zawieranie kontraktu, psychoedukacja, praca z rodzicami
 

04-05.04.2020

Prelegent: Klaudia Siwek

3. Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna
 

23-23.05.2020

Prelegent: Marta Jerzak

4. Techniki terapeutyczne - jak pracować z dziećmi i nastolatkami przy pomocy konkretnych technik
 

06-07.06.2020

Prelegent: Monika Zabel

5. Jak zmotywować nastolatka do terapii - warsztat w oparciu o techniki dialogu motywującego
 

19-20.09.2020

Prelegent: Konrad Ambroziak

6. Psychoterapia depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
 

24-25.10.2020

Prelegent: Artur Kołakowski

7. Psychoterapia zaburzeń lękowych (warsztat z jedną z autorek polskiej wersji)
 

21-22.11.2020

Prelegent: Anna Ćwiklińska

8. Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
 

12-13.12.2020

Prelegent: Klaudia Siwek

9. Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 

23-24.01.2021

Prelegent: Klaudia Siwek

10. Psychoterapia OCD, Psychoterapia tików
 

06-07.02.2021

Prelegent: Iwona Dąbrowska

11. Praca z dzieckiem krzywdzonym
 

20-21.03.2021

Prelegent: Konrad Ambroziak

12. Praca z agresywnymi dziećmi i nastolatkami, rola psychoterapii w zaburzeniach zachowania
 

24-25.04.2021

Prelegent: Marcin Domurat

13. Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odzywiania
 

15-16.05.2021

Prelegent: Katarzyna Smólska-Łynka

Blok szkoleniowy objęty patronatem Stowarzyszenia ADHD w Rzeszowie

Przedstawiciel w Warszawie Anna Leszko – 518 540 212, e-mail: a.leszko@poza-schematami.pl

Przedstawiciel w Rzeszowie Katarzyna Orkisz – 665 721 148, e-mail: orkisz.kasia@gmail.com

Poza Schematami zaprasza na roczny blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń.

Liczba miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia:
Opłata wpisowa wynosi 450 PLN (opłata za 13 zajęcia). Za zajęcia 1 oraz 12 należy wpłacić zgodnie z informacją umieszczona w umowie i jest to kwota 900 zł.. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 450 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia. Mamy tylko 25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej

Warsztaty trwają 13 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty. Dokładny opis bloków zawarty jest na stronie internetowej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe do pobrania ze strony internetowej przed każdymi zajęciami (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
  2. Materiały drukowane do ćwiczeń
  3. Certyfikat ukończenia szkolenia – 260 godzin szkolenia w terapii behawioralno – poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 450 zł za 13 zajęcia.

 

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Zamawiam blok