Szkolenie CBT dzieci i młodzieży - Edycja 9

Online

Plan szkolenia

1. -Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralnej
 

06-07.03.2021

Prelegent: Artur Kołakowski

2. Grupa dziecięca i młodzieżowa - od działań diagnostycznych do pracy terapeutycznej
 

10-11.04.2021

Prelegent: Agata Orzechowska

3. Praca nad trudnymi zachowaniami u dzieci do 12 roku życia – przyjazna terapia behawioralna, praca z rodzicami i nauczycielami
 

15-16.05.2021

Prelegent: Karolina Grzywacz

4. Techniki terapeutyczne - jak pracować z dziećmi i nastolatkami przy pomocy konkretnych technik
 

12-13.06.2021

Prelegent: Monika Zabel

5. Rola i miejsce rodziców w terapii dzieci i nastolatków, zawieranie kontraktu, psychoedukacja, praca z rodzicami
 

11-12.09.2021

Prelegent: Klaudia Siwek

6. Jak zmotywować nastolatka do terapii - warsztat w oparciu o techniki dialogu motywującego
 

02-03.10.2021

Prelegent: Anna Pierzchalska

7. Praca z emocjami w terapii poznawczo-behawioralne
 

06-07.11.2021

Prelegent: Katarzyna Łynka

8. Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
 

11-12.12.2021

Prelegent: Monika Zabel

9. Psychoterapia zaburzeń lękowych
 

15-16.01.2022

Prelegent: Anna Ćwiklińska

10. Psychoterapia OCD, Psychoterapia tików
 

12-13.02.2022

Prelegent: Iwona Dąbrowska

11. Zastosowanie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w pracy z nastolatkami.
 

12-13.03.2022

Prelegent: Marcin Domurat

12. Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
 

02-03.04.2022

Prelegent: Klaudia Siwek

13. Psychoterapia CHAD-u. Psychoterapia fobii społecznej
 

14-15.05.2022

Prelegent: Anna Ćwiklińska

14. Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z nastolatkami z ADHD
 

04-05.06.2022

Prelegent: Karolina Grzywacz

15. Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 

10-11.09.2022

Prelegent: Klaudia Siwek

16. Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odzywiania
 

15-16.10.2022

Prelegent: Katarzyna Łynka

17. Blok Superwizyjny (oraz egzamin testowy plus omówienie prac zaliczeniowych)
 

05-06.11.2022

Prelegent: Artur Kołakowski

Szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży

340 godzin szkolenia

Przedstawiciel w Warszawie Anna Leszko – 518 540 212, e-mail: a.leszko@poza-schematami.pl


Poza Schematami zaprasza na blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Jest to kontynuacja naszego trwającego już od ponad 5 lat programu praktycznego kształcenia w ramach psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń.

Ta edycje będzie prowadzona tylko ON LINE przez platformę ZOOM

Koszt szkolenia: Opłata wpisowa wynosi 505 PLN (opłata za 17 zajęcia). Za zajęcia 1 oraz 16 należy wpłacić zgodnie z informacją umieszczoną w umowie i jest to kwota 1010 zł.. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 505 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia. Mamy tylko 25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej


Warsztaty trwają 17 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty.


Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe do pobrania ze strony internetowej przed każdymi zajęciami lub tuż po nich (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
  2. Materiały do ćwiczeń umieszczone na platformie lub wysyłane na e-mail
  3. Certyfikat ukończenia szkolenia – 340 godzin szkolenia w terapii behawioralno-poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 505 zł za siedemnasty zjazd. 
W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Uwaga: kurs nie jest ani tożsamy, ani nie jest częścią specjalizacji z dzieci i młodzieży. Odbycie  320 godzin szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży jest spełnieniem jednego z kilku warunków zawartych w kryteriach CMKP

 

 

Brak wolnych miejsc