Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży - Edycja 12

Online

Plan szkolenia

1. Podstawy terapii poznawczej, wprowadzenie do psychoterapii dzieci i nastolatków (z kim i nad czym pracujemy?) Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii,struktura sesji
 

12-13.03.2022

Prelegent: Marta Jerzak

2. Grupowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą- socjoterapia, Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Agresji
 

23-24.04.2022

Prelegent: Kinga Zając

3. Praca nad trudnymi zachowaniami u dzieci do 12 roku życia – przyjazna terapia behawioralna, praca z rodzicami i nauczycielami
 

07-08.05.2022

Prelegent: Marta Jerzak

4. Techniki terapeutyczne - jak pracować z dziećmi i nastolatkami przy pomocy konkretnych technik
 

11-12.06.2022

Prelegent: Monika Zabel

5. Rola i miejsce rodziców w terapii dzieci i nastolatków, zawieranie kontraktu, psychoedukacja, praca z rodzicami
 

17-18.09.2022

Prelegent: Klaudia Siwek

6. Jak zmotywować nastolatka do terapii – warsztat w oparciu o techniki dialogu motywującego
 

15-16.10.2022

Prelegent: Anna Pierzchalska

7. Praca z emocjami w terapii poznawczo-behawioralne
 

19-20.11.2022

Prelegent: Anna Igalson

8. Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
 

10-11.12.2022

Prelegent: Monika Zabel

9. Psychoterapia zaburzeń lękowych
 

14-15.01.2023

Prelegent: Anna Ćwiklińska

10. Psychoterapia CHAD-u. Psychoterapia fobii społecznej
 

11-12.02.2023

Prelegent: Anna Ćwiklińska

11. Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z nastolatkami z ADHD
 

18-19.03.2023

Prelegent: Karolina Grzywacz

12. Psychoterapia OCD, Psychoterapia tików
 

15-16.04.2023

Prelegent: Iwona Dąbrowska

13. Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 

13-14.05.2023

Prelegent: Klaudia Siwek

14. Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
 

17-18.06.2023

Prelegent: Klaudia Siwek

15. Zastosowanie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w pracy z nastolatkami.
 

16-17.09.2023

Prelegent: Marcin Domurat

16. Terapia poznawczo behawioralna zaburzeń odżywiania się
 

07-08.10.2023

Prelegent: Anna Igalson

17. Blok Superwizyjny (oraz egzamin testowy plus omówienie prac zaliczeniowych)
 

18-19.11.2023

Prelegent: Artur Kołakowski

12 Edycja – ON LINE

Szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży

340 godzin szkolenia

Poza Schematami zaprasza na blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Jest to kontynuacja naszego trwającego już od ponad 5 lat programu praktycznego kształcenia w ramach psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń.

Edycje prowadzona tylko ON LINE na platformie ZOOM.

Liczba miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia:
Opłata wpisowa wynosi 550 PLN (opłata za 17 zajęcia). Za zajęcia 1 oraz 16 należy wpłacić zgodnie z informacją umieszczoną w umowie i jest to kwota 1100 zł. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 550 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia. Mamy tylko 25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej

Warsztaty trwają 17 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty. Dokładny opis bloków zawarty jest na stronie internetowej.

Przedstawiciel w Warszawie Anna Leszko – 518 540 212, e-mail: a.leszko@poza-schematami.pl

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe do pobrania ze strony internetowej przed każdymi zajęciami lub tuż po nich (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
2. Materiały do ćwiczeń umieszczone na platformie lub wysyłane na e-mail
3. Certyfikat ukończenia szkolenia – 340 godzin szkolenia w terapii behawioralno-poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 550 zł za 17 zajęcia. 

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Uwaga: kurs nie jest ani tożsamy, ani nie jest częścią specjalizacji z dzieci i młodzieży. Odbycie  320 godzin szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży jest spełnieniem jednego z kilku warunków zawartych w kryteriach CMKP

Brak wolnych miejsc