Szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali - Edycja 14

Online

Plan szkolenia

1. Psychopatologia czyli objawy i diagnoza. Dlaczego są niezbędne w psychoterapii dzieci i młodzieży
 

25-26.03.2023

Prelegent: Katarzyna Wojciechowska

2. Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji
 

06-07.05.2023

Prelegent: Marta Jerzak

3. Techniki terapeutyczne - jak pracować z dziećmi i nastolatkami przy pomocy konkretnych technik
 

27-28.05.2023

Prelegent: Monika Zabel

4. Praca nad trudnymi zachowaniami u dzieci do 12 roku życia – przyjazna terapia behawioralna, praca z rodzicami i nauczycielami
 

24-25.06.2023

Prelegent: Karolina Grzywacz

5. Rola i miejsce rodziców w terapii dzieci i nastolatków, zawieranie kontraktu, psychoedukacja, praca z rodzicami
 

09-10.09.2023

Prelegent: Klaudia Siwek

6. Jak zmotywować nastolatka do terapii – warsztat w oparciu o techniki dialogu motywującego
 

14-15.10.2023

Prelegent: Anna Pierzchalska

7. Praca z emocjami w terapii poznawczo-behawioralne
 

18-19.11.2023

Prelegent: Monika Zabel

8. Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
 

02-03.12.2023

Prelegent: Monika Zabel

9. Psychoterapia zaburzeń lękowych
 

20-21.01.2024

Prelegent: Alicja Rawinis-Tomaszewska

10. Psychoterapia fobii społecznej. Praca z perfekcjonizmem.
 

24-25.02.2024

Prelegent: Alicja Rawinis-Tomaszewska

11. Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
 

09-10.03.2024

Prelegent: Klaudia Siwek

12. Psychoterapia tików, Psychoterapia OCD u dzieci i młodzieży
 

06-07.04.2024

Prelegent: Iwona Dąbrowska

13. Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 

11-12.05.2024

Prelegent: Klaudia Siwek

14. Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z nastolatkami z ADHD
 

15-16.06.2024

Prelegent: Karolina Grzywacz

15. Psychoterapia uzależnień młodzieży (diagnoza, motywacja, terapia)
 

21-22.09.2024

Prelegent: Zbigniew Michalczyk

16. A jak Anoreksja. Rozumienie zaburzeń odżywiania w nurcie Terapii Poznawczo Behawioralnej i Terapii Schematu. Ćwiczenie praktyczne technik pracy z osobami z Jadłowstrętem Psychicznym
 

19-20.10.2024

Prelegent: Anna Igalson

17. B jak Bulimia. Ćwiczenia praktyczne technik pracy z osobami z Żarłocznością Psychiczną i konstruowanie indywidualnych planów terapii dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania
 

16-17.11.2024

Prelegent: Anna Igalson

18. Zastosowanie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w pracy z nastolatkami
 

07-08.12.2024

Prelegent: Marta Jerzak

19. Zastosowanie Terapii Schematów w pracy z dziećmi i nastolatkami
 

18-19.01.2025

Prelegent: Izabela Gołębiewska

20. Blok Superwizyjny (oraz egzamin testowy plus omówienie prac zaliczeniowych)
 

22-23.02.2025

Prelegent: Artur Kołakowski

400 godzin szkolenia, w tym 20 godzin superwizji

Poza Schematami zaprasza na kurs szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami trzecie fali. Jest to kontynuacja naszego trwającego już od ponad 8 lat programu praktycznego kształcenia w ramach psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży.
Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadzących na co dzień praktykę kliniczną. Wśród wykładowców certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy.
Niewątpliwym atutem tego szkolenia są bloki dotyczące terapii ACT i terapii schematu w pracy z dziećmi i nastolatkami. Wielu terapeutów pokazuje jak łączyć klasyczne podejście poznawczo behawioralne z elementami III fali. Zaprosiliśmy do współpracy też superwizorów terapii uzależnień oraz osoby uczące dialogu motywującego.
Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu.
Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne i jak psychoterapeuci stosują je w codziennej pracy. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń.

Ta edycja będzie prowadzona tylko ON LINE przez platformę ZOOM.

Koszt szkolenia:
Opłata wpisowa wynosi 610 PLN (opłata za 20 zajęcia).
Za zajęcia 1 oraz 19 należy wpłacić zgodnie z informacją umieszczoną w umowie i jest to kwota 1220 zł. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 610 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia.
Mamy tylko 25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej

Warsztaty trwają 20 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty. Dokładny opis bloków zawarty jest na stronie internetowej.
Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe do pobrania ze strony internetowej przed każdymi zajęciami lub tuż po nich (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
  2. Materiały do ćwiczeń umieszczone na platformie lub wysyłane na e-mail
  3. Certyfikat ukończenia szkolenia – 400 godzin szkolenia w terapii behawioralno – poznawczej, w tym 20 godzin superwizji.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób.
Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 610 zł za 20 zajęcia.  
W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Brak wolnych miejsc