Szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami III fali - edycja 15

Online

Plan szkolenia

1. Podstawy psychopatologii niezbędne w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
 

27-28.05.2023

Prelegent: Aleksandra Gozdanek

2. Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji
 

17-18.06.2023

Prelegent: Marta Jerzak

3. Techniki terapeutyczne - jak pracować z dziećmi i nastolatkami przy pomocy konkretnych technik
 

16-17.09.2023

Prelegent: Monika Zabel

4. Praca nad trudnymi zachowaniami u dzieci do 12 roku życia – przyjazna terapia behawioralna, praca z rodzicami i nauczycielami
 

28-29.10.2023

Prelegent: Karolina Grzywacz

5. Praca z emocjami w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży
 

25-26.11.2023

Prelegent: Monika Zabel

6. Jak zmotywować nastolatka do terapii – warsztat w oparciu o techniki dialogu motywującego
 

16-17.12.2023

Prelegent: Anna Pierzchalska

7. Rola i miejsce rodziców w terapii dzieci i nastolatków, zawieranie kontraktu, psychoedukacja, praca z rodzicami
 

20-21.01.2024

Prelegent: Klaudia Siwek

8. Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
 

10-11.02.2024

Prelegent: Monika Zabel

9. Psychoterapia zaburzeń lękowych
 

16-17.03.2024

Prelegent: Alicja Rawinis-Tomaszewska

10. Superwizja – planowanie i zaczynanie terapii
 

06-07.04.2024

Prelegent: Marta Jerzak

11. Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
 

08-09.06.2024

Prelegent: Aneta Wolska

12. Psychoterapia OCD, Psychoterapia tików
 

28-29.09.2024

Prelegent: Iwona Dąbrowska

13. Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 

05-06.10.2024

Prelegent: Klaudia Siwek

14. Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z nastolatkami z ADHD
 

16-17.11.2024

Prelegent: Karolina Grzywacz

15. Superwizja – rozumienie trudności w terapii
 

07-08.12.2024

Prelegent: Iwona Dąbrowska

16. Terapia uzależnień nastolatków
 

11-12.01.2025

Prelegent: Zbigniew Michalczyk

17. Psychoterapia fobii społecznej. Praca z perfekcjonizmem.
 

25-26.01.2025

Prelegent: Alicja Rawinis-Tomaszewska

18. A jak Anoreksja. Rozumienie zaburzeń odżywiania w nurcie Terapii Poznawczo Behawioralnej i Terapii Schematu. Ćwiczenie praktyczne technik pracy z osobami z Jadłowstrętem Psychicznym
 

22-23.02.2025

Prelegent: Anna Igalson

19. B jak Bulimia. Ćwiczenia praktyczne technik pracy z osobami z Żarłocznością Psychiczną i konstruowanie indywidualnych planów terapii dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania
 

22-23.03.2025

Prelegent: Anna Igalson

20. Zastosowanie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w pracy z nastolatkami
 

05-06.04.2025

Prelegent: Marta Jerzak

21. Zastosowanie Terapii Schematów w pracy z dziećmi i nastolatkami
 

17-18.05.2025

Prelegent: Izabela Gołębiewska

22. Blok Superwizyjny (oraz egzamin testowy plus omówienie prac zaliczeniowych)
 

07-08.06.2025

Prelegent: Artur Kołakowski

440 godzin szkolenia, w tym 60 godzin superwizji

Szkolenie ONLINE na platformie ZOOM

Poza Schematami zaprasza na kurs szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami trzeciej fali. Jest to kontynuacja naszego trwającego już od ponad 10 lat programu praktycznego kształcenia w ramach psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży.
Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadzących na co dzień praktykę kliniczną. Wśród wykładowców certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy. Niewątpliwym atutem tego szkolenia są bloki dotyczące terapii ACT i terapii schematu w pracy z dziećmi i nastolatkami. Wielu terapeutów pokazuje jak łączyć klasyczne podejście poznawczo behawioralne z elementami III fali. Zaprosiliśmy do współpracy też superwizorów terapii uzależnień oraz osoby uczące dialogu motywującego.
Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne i jak psychoterapeuci stosują je w codziennej pracy. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń.

Koszt szkolenia:

Opłata wpisowa wynosi 610 PLN (opłata za 22 zajęcia). Za zajęcia 1 oraz 21 należy wpłacić zgodnie z informacją umieszczoną w umowie i jest to kwota 1220 zł. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 610 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia. Mamy tylko 25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej

Warsztaty trwają 22 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty. Dokładny opis bloków zawarty jest na stronie internetowej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe do pobrania ze strony internetowej przed każdymi zajęciami lub tuż po nich (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
  2. Materiały do ćwiczeń umieszczone na platformie lub wysyłane na e-mail
  3. Certyfikat ukończenia szkolenia – 440 godzin szkolenia w terapii behawioralno – poznawczej, w tym 20 godzin superwizji.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 610 zł za 22 zajęcia.  
W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Brak wolnych miejsc