Rok z terapią dzieci i młodzieży Warszawa Edycja 5

Warszawa

Plan szkolenia

1. Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji. Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 

22-23.09.2018

Prelegent: Artur Kołakowski

2. Jak zmotywować nastolatka do terapii - warsztat w oparciu o techniki dialogu motywującego
 

20-21.10.2018

Prelegent: Konrad Ambroziak

3. Rola i miejsce rodziców w terapii dzieci i nastolatków, zawieranie kontraktu, psychoedukacja, praca z rodzicami
 

24-25.11.2018

Prelegent: Klaudia Siwek

4. Techniki terapeutyczne - jak pracować z dziećmi i nastolatkami przy pomocy konkretnych technik
 

08-09.12.2018

Prelegent: Monika Zabel

5. Praca z dzieckiem krzywdzonym
 

19-20.01.2019

Prelegent: Konrad Ambroziak

6. Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna
 

16-17.02.2019

Prelegent: Marta Jerzak

7. Psychoterapia zaburzeń lękowych (warsztat z jedną z autorek polskiej wersji)
 

09-10.03.2019

Prelegent: Anna Ćwiklińska

8. Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków
 

13-14.04.2019

Prelegent: Klaudia Siwek

9. Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 

11-12.05.2019

Prelegent: Klaudia Siwek

10. Psychoterapia OCD, Psychoterapia tików
 

08-09.06.2019

Prelegent: Iwona Dąbrowska

11. Psychoterapia depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną
 

21-22.09.2019

Prelegent: Konrad Ambroziak

12. Praca z agresywnymi dziećmi i nastolatkami, rola psychoterapii w zaburzeniach zachowania
 

05-06.10.2019

Prelegent: Marcin Domurat

13. Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odzywiania
 

16-17.11.2019

Prelegent: Katarzyna Smólska-Łynka

Przedstawiciel w Warszawie Anna Leszko – 500 340 899, e-mail: a.leszko@poza-schematami.pl

Poza Schematami zaprasza na roczny blok szkoleniowy dotyczący psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z tym nurtem psychoterapeutycznym, jak i te, które oczekują praktycznego udoskonalenia posiadanego warsztatu. Celem warsztatu jest nie tylko zapoznanie się z tym nurtem terapeutycznym, ale także praktyczne doświadczenie jak działają podstawowe techniki poznawcze i behawioralne. Naszym celem jest przekazanie Państwu tej wiedzy w sposób nieschematyczny – jak najwięcej zajęć praktycznych, ćwiczenia prowadzące krok po kroku w prowadzeniu podstaw terapii poznawczo behawioralnej różnych zaburzeń.

Liczba miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia:
Opłata wpisowa wynosi 450 PLN (opłata za 13 zajęcia). Za zajęcia 1 oraz 12 należy wpłacić zgodnie z informacją umieszczona w umowie i jest to kwota 900 zł.. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 450 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia. Mamy tylko 25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej

 

Trzynaście czarnych kotów”

Szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży

Warsztaty trwają 13 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty. Dokładny opis bloków zawarty jest na stronie internetowej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Bogate materiały szkoleniowe do pobrania ze strony internetowej przed każdymi zajęciami (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej)
2. Materiały drukowane do ćwiczeń
3. Osoby pracujące w oświacie certyfikat Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
4. Certyfikat ukończenia szkolenia – 260 godzin szkolenia w terapii behawioralno – poznawczej.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej tj. 450 zł za 13 zajęcia.

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy.

Chętnie poprowadzimy szkolenia w każdym mieście w Polsce.

Istnieje również możliwość zamówienia Roku z terapią poznawczo-behawioralną osób dorosłych.

 

W sprawach organizacji szkoleń proszę o kontakt z Anną Leszko Tel. 500 340 899

Możliwość zapisu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego - znajduje się pod każdym szkoleniem

Dodatkowe informacje nODN Poza Schematami :

tel. 500 340 899; e-mail: poradnia@poza-schematami.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek, środa, - 13.00-21.00, wtorek, czwartek, piątek - 12.00-20.00

Brak wolnych miejsc