Terapia skoncentrowana na współczuciu

W dniach:  23-24.11.2019 odbędzie się warsztat na które serdecznie zapraszamy: 

"Terapia skoncentrowana na współczuciu w pracy z dziećmi i młodzieżą"

Jak zbudować inną relację z samym sobą

 

Prowadzenie: Maria do Céu Salvador

Jest profesorem na Uniwersytecie w Coimbra (Portugalia). Zajmuje się modelami poznawczo behawioralnymi i wykłada terapię poznawczo-behawioralną w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest również superwizorem na ostatnich latach szkolenia terapii poznawczo behawioralnej.

Uczestniczy w pracach Centrum Badawczego Studiów Poznawczo-Behawioralnych, gdzie zajmuje się badaniami nad narzędziami oceny psychologicznej, lękiem społecznym u nastolatków i dorosłych oraz porównywaniem wydajności modeli i protokołów terapeutycznych fobii społecznej drugiej i trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Pracuje nad połączeniem modeli drugiej i trzeciej fali.

Uczy w wielu programach szkoleniowych terapii poznawczo-behawioralnej zarówno w Portugalii i za granicą. Jest certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorką. Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną

    • Warsztat będzie tłumaczony z języka angielskiego na polski, wyświetlane slajdy będą w języku polskim.
    • Tłumaczenie warsztaty przez certyfikowanego terapeutę poznawczo - behawioralnego
    • Materiały ze szkolenia będą przekazane elektronicznie.
    • Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w 20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Dzięki ewolucji nauczyliśmy się wchodzić w złożone relacje z innymi ludźmi. Umiemy również wchodzić w podobne relacje z samym sobą.  Każdy z nas, dzieci i młodzież też, może odnosić się do siebie w bardzo różny sposób, zwłaszcza gdy przychodzi nam radzić sobie z własnymi wadami, błędami i odczuwanym cierpieniem. Jednym z możliwych sposobów radzenia sobie jest odczuwanie wysokiego poziomu wstydu i wysoki samokrytycyzm, mówienie i zachowanie wrogie wobec samego siebie. Tymczasem wstyd i samokrytyka są często istotnymi przyczynami psychopatologii i wpływają na gorsze wyniki psychoterapii. Techniki skoncentrowane na współczuciu mają na celu rozwijanie współczucia, odmiennego stosunku do siebie samego, opartego na empatii, braku oceny i dbałości o swoje dobre samopoczucie. Badania pokazały, że współczucie, troska o siebie wiąże się z mniejszą liczbą problemów zdrowotnych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe i nieradzenie sobie z silnym napięciem i stresem, a bardziej pozytywnymi stanami, takimi jak szczęście, zadowolenie z życia, zdrowie fizyczne i poczucie bycia w kontakcie z samym sobą.

W trakcie tego warsztatu zostanie zaprezentowany model ewolucyjny, jego wpływ na systemy regulacji emocji, ujawnianie się objawów zaburzeń i sposób prowadzenie pomocy psychologicznej. Według tego modelu wstyd i samokrytyka wiążą się z naszym systemem obronnym. Jako inny sposób traktowania samego siebie zostanie omówione współczucie do samego siebie, które związane jest z naszym systemem kojącym. W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane i przećwiczone techniki pracy oparte na współczuciu do samego siebie.

Terapia skoncentrowana na współczuciu (Compassion Focused Therapy – CFT) to nurt psychoterapii mieszczący się w grupie tzw. Trzeciej Fali terapii poznawczo-behawioralnej. Rozwija dotychczasowy repertuar CBT opierając się na odkryciach m.in. psychologii ewolucyjnej, neuronauki, teorii przywiązania jak również o praktyki zaczerpnięte z buddyzmu.
Metoda powstała głównie z myślą o pacjentach cierpiących z powodu silnego samokrytycyzmu i wstydu. Szybko jednak jej zastosowanie uległo poszerzeniu również na innego rodzaju trudności (związane m.in. z przeżywaniem lęku, złości czy też traumą), a badania od ponad 15 lat dowodzą jej skuteczności.
Paul Gilbert, twórca CFT, wychodzi z założenia, że właściwa regulacja emocji wymaga rozwijania tzw. „współczującego umysłu” - cieplejszego i łagodniejszego podejścia zarówno do samego siebie jak i do świata. Zdolność ta pomaga stawiać czoła bolesnym wydarzeniom, wzmacniać w dążeniu do realizacji osobistych wartości. Terapia skoncentrowana na współczuciu to zarówno bogactwo technik gotowych do wykorzystania w pracy z pacjentami jak i nowy model myślenia o relacji terapeutycznej.

Koszt warsztatu:

1100 PLN

Maksymalna ilość uczestników: 30 osób

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Zamówienie