Diagnoza w kierunku ADHD dla dorosłych

Diagnoza psychologiczna

Oferujemy Państwu kompleksową diagnozę psychologiczną w zakresie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz osobowości. Badania diagnostyczne obejmują ocenę aktualnych zdolności, ograniczeń i możliwości rozwojowych u dorosłych. W wyniku badania formułuje się zalecenia terapeutyczne mające ukierunkować dalszą pomoc.

Oferujemy:

  • pełną diagnozę rozwoju,
  • diagnozę funkcjonowania w różnych obszarach życia,
  • diagnozę różnicową z najczęściej występującymi chorobami współwystępującymi.

Prowadzący: mgr Karolina Grzywacz – psycholog.

W badaniu wykorzystujemy:

  • standardowe testy psychologiczne,
  • swobodną rozmowę,
  • wywiad,
  • informacje od rodziców lub innych osób przebywających z osobą badaną w dzieciństwie.

Koszt:

Wizyta wstępna: 60 minut - 150 pln

Badanie psychologiczne: 90 minut* - 200 pln

*- przeważnie są to 3-4 spotkania.

Czas: w zależności od potrzeb – od 5 godzin do 7 godzin.

Diagnoza kończy się wydaniem opisu uzyskanych wyników. Dodatkowo, jeśli zachodzi taka konieczność, korzystamy z konsultacji psychiatry na terenie naszej Poradni (dr Ewa Walacik-Ufnal).

Diagnoza psychiatryczna osób dorosłych w kierunku ADHD

Po zakończeniu diagnozy psychologicznej oferujemy konsultację diagnostyczną psychiatryczną. Lekarz psychiatra na podstawie szczegółowego wywiadu diagnostycznego, badania psychiatrycznego oraz po zapoznaniu się z diagnozą psychologiczną stawia rozpoznanie ADHD oraz przedstawia zalecenia co do leczenia i terapii.

Jeśli jesteście Państwo pod opieką swojego lekarza psychiatry, a chcielibyście odbyć konsultację psychiatryczną w naszej Poradni, prosimy o przygotowanie na wizytę dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Powyższa dokumentacja usprawni proces diagnostyczny, skróci jego czas oraz umożliwi przygotowanie indywidualnego planu terapeutycznego.

Aby trafnie zdiagnozować osobę dorosłą z podejrzeniem ADHD, trzeba ją dobrze poznać. Współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych to w przypadku dorosłych z ADHD reguła a nie wyjątek. Objawy wielu chorób i zaburzeń nakładają się na objawy ADHD powodując trudności diagnostyczne. Dlatego w uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy macie Państwo inne schorzenia psychiatrycznie lub ogólnomedyczne oraz długi okres dotychczasowego leczenia, może zaistnieć potrzeba dodatkowej konsultacji diagnostycznej podczas kolejnej wizyty.

Po ustaleniu diagnozy lekarz zaleci dalsze postępowanie, co nie jest jednoznaczne z wypisaniem recepty u każdego pacjenta. W leczeniu ADHD u osób dorosłych stosuje się zarówno metody farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne. Lekarz przedstawi Państwu indywidualny plan leczenia. Przed decyzją o włączeniu niektórych leków lekarz może zalecić wykonanie laboratoryjnych badań diagnostycznych.

Na terenie naszej Poradni konsultacje osób dorosłych prowadzi dr Ewa Walacik-Ufnal

Wizyta diagnostyczna trwa 60 minut. Koszt - według cennika