Szkolenia dla Rad Pedagogicznych i Nauczycieli

Psycholog wobec trudnych i niepożądanych zachowań w szkole jak wspomagać,monitorować i modyfikować podejmowane przez szkołę interwencje jak konstruować i monitorować Szkolne Systemy Bezpieczeństwa

Asystent nauczyciela - praca z dzieckiem z ADHD, Z. Aspergera i innymi niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej

Szkolny System Bezpieczeństwa krok po kroku...

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny krok po kroku...

Dziecięce złości - skuteczne interwencje w pracy z dzieckiem

Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole - czyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania

Rozwiązywanie problemów wychowawczych – superwizja dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych

Trudności życiowe - koniec świata czy okazja do…?

Uczeń trudny w klasie – praca z niepożądanymi zachowaniami, objawami ADHD, zespołu Aspergera w klasie

Asystent nauczyciela - praca z dzieckiem z ADHD, Z. Aspergera i innymi niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej

Behawioralna analiza trudnych zachowań

Zaburzenia psychiczne u dzieci - wybrane problemy, z którymi zmagamy się w codzienności szkolnej

Nastolatek z depresja w szkole

Dzieci i nastolatki w sieci

Terapia akceptacji i zaangażowania w poradni i szkolnej codzienności

Terapia poznawczo-behawioralna

Strategie poznawcze i behawioralne w leczeniu napadów paniki

Anoreksja, bulimia – terapia zaburzeń odżywiania

O jeden krok dalej – warsztat dla zaawansowanych Gdy sztywne rysy osobowości blokują zmianę w terapii poznawczo - behawioralnej? Jak konceptualizacja może modyfikować pracę z klientem?

Terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej

Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji

Jak metodami psychoterapii poznawczo – behawioralnej pracować z pacjentami z rozpoznaniem psychozy (w tym schizofrenii)

Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Trudności życiowe – koniec świata czy okazja do…? Szkolenie z zastosowania w terapii technik relaksacyjnych i sposobów radzenia sobie ze stresem

Techniki terapi poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego w interwencji kryzysowej

Czterodniowy intensywny kurs Dialog Motywujący w praktyce + 20 godzin superwizji

Etyka i zagadnienia prawne w psychoterapii

Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży

Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w wybranych zburzeniach seksualnych

Praca z wewnętrznym dzieckiem

Leczymy lęk czyli Program Coping Cat (trening z jedną z autorek polskiej wersji)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem

Relacja terapeutyczna w terapii poznawczo-behawioralnej

Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A. Freemana

Myślenie wyszczuplające

Superwizja grupowa w Rzeszowie

Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach nowotworowych

Zastosowanie narzędzi Dialogu Motywujacego w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego

Budowanie i rozwijanie zdrowej więzi miłosnej, czyli warsztat rozwoju dla par i małżeństw

ACT dla psychoterapeutów (nie tylko) poznawczo - behawioralnych

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Psychoterapia OCD u dzieci i młodzieży

Terapia poznawczo – behawioralna OCD u dzieci i młodzieży

Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców

Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków - zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce

Jak pracować z nastolatkiem w depresji? – od motywacji do leczenia po terapię

Terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Psychoterapia poznawcza z dziećmi i młodszymi nastolatkami, rola i miejsce rodziców w terapii

Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków

Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, praca z nastolatkiem z niską samooceną

Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna

Dziecko istotą seksualną, czyli jako wspomagać rozwój seksualny dziecka z wykorzystaniem elementów terapii poznawczo-behawioralnej

Trudy dorastania seksualnego, czyli jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności z wykorzystaniem elementów terapii poznawczo-behawioralnej

Wokół krzywdzenia i traumy. Praca terapeutyczna z dzieckiem krzywdzonym, traumą oraz jej konsekwencjami: okaleczenia, samobójstwa

Jak zmotywować nastolatka do terapii - warsztat w oparciu o techniki Dialogu Motywującego

Stare problemy, nowe rozwiązania: zastosowania terapii akceptacji i zaangażowania w pomocy dzieciom i młodzieży

Psychoterapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży

Terapia behawioralna trudnych zachowań u dzieci (do 10 – 12 roku życia)

Seksualność dzieci w podejściu poznawczo-behawioralnym: praktyka ze szczyptą teorii

Seksualność młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym: praktyka z odrobiną teorii.

Jak postępować z dziećmi z zaburzoną więzią ?

Terapia nastolatków w depresji. Warsztat terapeutyczny

Diagnoza i leczenie dzieci i młodzieży

Boję się mówić! Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia

Tiki - diagnoza i terapia

Przyjazna terapia behawioralna trudnych zachowań. Warsztat dla psychologów – jak pracować z dziećmi i rodzicami

Wykorzystanie seksualne dzieci - diagnoza i interwencja

Jak pracować z młodzieżą, która ma problemy z zachowaniem?

Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży

Całościowe Zaburzenia Rozwoju - Autyzm, zespół Aspergera

Jak pomagać dzieciom krzywdzonym?

Praca z nastolatkiem z niską samooceną

Terapia depresji dzieci i młodzieży

Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź)

Zespół Aspergera w teorii i praktyce klinicznej

Trichotillomania i złe nawyki, zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem), zaburzenia jedzenia (u małych dzieci), masturbacja dziecięca - diagnoza i terapia

Czterodniowy intensywny kurs Praca z dzieckiem krzywdzonym: diagnoza, interwencja, terapia

Młodzież, a uzależnienie - diagnoza, motywacja, terapia

Zaburzenia depresyjne i CHAD u dzieci i młodzieży

FAS-scynujący świat- charakterystyka i metody pracy z dziećmi z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, w placówkach

Psychoterapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach zachowania u nastolatków

Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej

Praktyczne podstawy neuropsychologii

Złość nastolatka - Terapia poznawczo-behawioralna w pracy z agresywnymi adolescentami

Jak postępować z dziećmi z zaburzoną więzią?

Zaburzenia snu u dzieci - diagnoza i terapia. Zastosowanie podejścia poznawczo-behawioralnego w zaburzeniach snu

Jak skutecznie pomagać nastolatkom z fobią społeczną? Druga i trzecia fala terapii behawioralnej w pracy z fobią społeczną. Warsztat terapeutyczny

Praca z trudnymi dziećmi w szkole

Warsztaty dla dobrych nauczycieli

Praca z dziećmi i młodzieżą odmawiającą chodzenia do szkoły

Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole (zaburzenia zachowania)

Psycholog wobec trudnych i niepożądanych zachowań w szkole jak wspomagać, monitorować i modyfikować podejmowane przez szkołę interwencje jak konstruować i monitorować Szkolne Systemy Bezpieczeństwa

Szkolny System Bezpieczeństwa krok po kroku...

Asystent nauczyciela - praca z dzieckiem z ADHD, Z. Aspergera i innymi niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej

Techniki rozwijające umiejętności uczenia się i motywowania uczniów

Pomóż uczyć się swojemu dziecku. Techniki rozwijające umiejętności uczenia się i motywowania – Szkolenie dla rodziców

Jak rozmawiać z dzieckiem na „te” tematy? Warsztat dla rodziców o seksualności dzieci

Inne

Ciało i komunikacja niewerbalna w psychoterapii

Depresja w okresie okołoporodowym