Terapia Schematu

Zapraszam na akredytowane szkolenie przygotowujące do certyfikatu terapeuty schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST, w ramach którego można będzie zdobyć wiedzą na temat terapii schematu oraz przejść cykl szkoleń i superwizji zgodnych z wymaganiami Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (International Society for Schema Therapy (ISST)). Cykl szkoleń jest przeznaczony zarówno dla osób, które chcą ubiegać się o certyfikat ISST, jak dla tych, które chcą doskonalić swoje umiejętności w tym podejściu.

Monika Szaniawska

W ramach cyklu szkoleń oferujemy

Udział w szkoleniu spełniającym wymagania certyfikacyjne ISST

Zapoznanie się z założeniami teoretycznymi i podstawowymi metodami pracy w terapii schematu

Zajęcia w grupie do 20 osób, prowadzone przez certyfikowanych superwizorów ISST

Dużo ćwiczeń praktycznych i przykładów zastosowania technik w terapii

Poszerzenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych w specyficznych zagadnieniach dotyczących pracy w terapii schematu z zaburzeniami osobowości

Po zakończeniu szkolenia możliwość uczestniczenia w superwizjach prowadzonych zgodnie z wymogami ISST

Możliwość doświadczenia terapii schematu na sobie w ramach pracy własnej - Self Expirience Schema Therapy

certyfikat ISST
Kurs posiada akredytację Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST
Ukończenie cyklu szkoleń spełnia kryterium części warsztatowej koniecznej do uzyskania certyfikatu ISST
Osoby chętne będą mogły kontynuować superwizje z certyfikowaną superwizorką ISST
Uczestnicy otrzymają również punkty do certyfikatu PTTPiB oraz ISST

Informacje szczegółowe

Warunki dla uczestników planujących ubieganie się o certyfikat ISST:
Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób chcących doskonalić lub rozwijać swoją wiedzę z terapii schematów, jak i terapeutów planujących aplikować o certyfikat ISST. W tym ostatnim przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów ISST:

Program szkolenia to osiem ośmiogodzinnych dni szkoleniowych

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Warszawie

Terminy 9 edycji szkolenia:

4 września 2024
5 września 2024
6 września 2024
13 listopada 2024
14 listopada 2024
15 listopada 2024
11 grudnia 2024
12 grudnia 2024
Cena szkolenia 6500 PLN.
Tematy dwudniowych bloków Podział godzin
Wprowadzenie do terapii schematu 16
Techniki pracy w terapii schematu 16
Terapia schematu w pracy z pacjentami z osobowością bordeline 16
Terapia schematu w pracy z pacjentami z klastra C 16

Przygotowane do certyfikatu ISST:

Dodatkowo oferujemy cykl spotkań superwizyjnych dla uczestników warsztatów:

Uczestnicy programu, którzy chcą ubiegać się o certyfikację ISST będą mieli możliwość uczestniczenia w indywidualnych lub grupowych superwizjach. ISST wymaga 20 godzin dla certyfikacji standardowej i 40 godzin na poziomie zaawansowanym. Każda sesja trwa 50-60 minut. Mogą one być prowadzone na żywo lub on-line. Superwizje muszą być kontynuowane regularnie przez co najmniej rok do dwóch lat, by móc się ubiegać o certyfikat ISST. Superwizja skupia się na konceptualizacji przypadków, planowaniu leczenia, praktykowaniu konkretnych technik (odgrywanie ról). Podczas superwizji będzie również okazja, aby omówić własne schematy i tryby, które mogą zakłócać pracę z pacjentem.

Program superwizji jest zgodny z wymaganiami ISST.

Akademia Terapii Schematu stosuje następujące kryteria naboru:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym za kompletne zgłoszenie uważa się takie, w którym zostały spełnione WSZYSTKIE wymagane punkty (patrz punkt 2). Osoby, które rozpoczęły ten proces - np. wysłały kartę zgłoszenia, a nie spełniły pozostałych wymogów nie są jeszcze zakwalifikowane na szkolenie.
 2. Za kompletne zgłoszenie uznaje się zgłoszenie, w którym:
  • Została wysłana prawidłowo wypełniona, kompletna karta zgłoszenia
  • Zostały wysłane wszystkie wymagane załączniki
  • Zgłaszająca się osoba ma odpowiednie wykształcenie, w tym psychoterapeutyczne
  • Punkty a, b i c zostały zweryfikowane na podstawie dostarczonych dokumentów przez Poza Schematami i zgłaszająca się osoba została poinformowana mailowo o spełnianiu wymagań i zakwalifikowaniu się na szkolenie. Od tego momentu działa rezerwacja miejsca na szkoleniu na następne trzy dni robocze.
  • Po zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnik otrzyma umowę, która zostanie wysłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu
  • Odesłanie dwóch egzemplarzy umowy z podpisem uczestnika na adres Poza Schematami, ul. Mickiewicza 8/6, 01-517 Warszawa
  • Umowę należy odesłać w przeciągu 7 dni od jej otrzymania
  • W ciągu kolejnych trzech dni roboczych od wysłania informacji o spełnianiu wymagań wpłynęła wymagana opłata.

Osoba prowadząca

image

Dr n. med. Monika Szaniawska

 • Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Psychoterapeuta i Superwizor Terapii Schematu, Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST (numer certyfikatu 970-TS)
 • Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 105), superwizor - dydaktyk (certyfikat PTTPB nr 37)

Swoje zawodowe doświadczenie zdobywała pracując jako psychoterapeuta w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie na Oddziale Dziennym Centrum Psychoterapii oraz w Szpitalu Wolskim w Warszawie na Oddziale dziennym, gdzie prowadziła psychoterapię grupową i indywidualną dla osób z zaburzeniami osobowości oraz II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2006 roku uczy psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a także terapii schematu. Współpracowała z wieloma Szkołami Psychoterapii, obecnie uczy w Szkole Psychoterapii Crescentia. Jest redaktorem merytorycznym polskich wersji podręczników dotyczących terapii schematu, terapii poznawczo-behawioralnej oraz diagnozy i terapii osób dorosłych z ADHD.

Formularz zgłoszeniowy

Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Informacje dodatkowe
Pole musi być poprawnie wypełnione
Pole musi być poprawnie wypełnione
Rodzaj certyfikatu o który Państwo się ubiegacie:
Jeśli nie wyrazisz zgody nie możemy zapisać i przetwarzać Twoich danych
na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z obsługą i organizacją zamawianego szkolenia. Informujemy, że administratorem danych osobowych będzie: Poza Schematami, z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 8/6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania i anulowania.