Dla terapeutów

Grupy superwizyjne

Superwizje indywidualne w Poza Schematami

Program stażowy

Prezentacje ze szkoleń

Superwizje

Superwizja to spotkanie terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora (w tym wypadku superwizora - dydaktyka PTTPiB). Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem, uczniem, nauczycielami i innych kwestii związanych z wykonywaniem pracy psychologa i psychoterapeuty.

Cele:

pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Generalnie przyjmuje się, że w terapii poznawczo-behawioralnej superwizja może spełniać następujące zadania (za: David Westbrook, OCTC, www.ctpb.pl):

  • Rozwijanie umiejętności terapeutycznych: udoskonalanie tych, już nabytych oraz uczenie się nowych
  • Ochrona klientów: kontrola jakości terapii, zarówno na poziomie praktycznym, czyli sprawdzenia, czy zostały użyte odpowiednie strategie terapeutyczne, jak również na poziomie emocjonalnym. Polega to na dostarczeniu zewnętrznego, bardziej obiektywnego punktu widzenia na relacje terapeuty z klientem
  • Dostarczanie wsparcia terapeutom w radzeniu sobie z trudnościami jakie sprawia im terapia danego klienta
  • Nadzór i ocena umiejętności terapeutycznych danego psychoterapeuty

Cennik:

  • Superwizja indywidualna - 150 PLN za godzinę
  • Grupy od 2 do 3 osób na terenie Warszawy - 150 PLN za godzinę zegarową
  • Grupy od 4 do 6 osób na terenie Warszawy - 200 PLN za godzinę zegarową